POLITICS

‘ชัยวุฒิ’ เตรียมชงศาล รธน.ตีความกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า – ดันบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

‘ชัยวุฒิ’ เตรียมชงศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมตั้งคณะทำงาน ดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย

นายอาสา ศาลิคุปต และ นายมาริษ กรัณยวัฒน์ กลุ่มลาขาดควันยาสูบ เข้าพบ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เรียกร้องให้ยกเลิกการแบนบุหรี่ไฟฟ้า และให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมาย เหมือนในหลายประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า โดยส่วนตัวสนับสนุนการผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในด้านการจัดเก็บภาษี เเละให้สิทธิกับประชาชนในเเง่ทางเลือกการบริโภค หรือสิทธิในการเข้าถึงสิ่งที่ปลอดภัยกว่า จึงจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาข้อกฎหมายและเปิดให้ผู้สนับสนุนลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ตีความกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ว่า กฎหมายที่ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่อันตรายน้อยกว่า

หลังจัดตั้งคณะทำงาน จะมีการจัด Forum สัมมนาและจัดหน่วยเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะทำงานร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพราะเชื่อว่าหากทำให้ถูกกฎหมาย รัฐบาลก็สามารถควบคุมได้ เหมือน พ.ร.บ. ยาสูบฯ ร่วมกับการใช้มาตรการภาษีจัดเก็บภาษีเพื่อเสริมให้การควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายชัยวุฒิ ย้ำว่า การขับเคลื่อนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเเละไม่มีนัยยะทางการเมือง เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อคะเเนนเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คนที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่มวนได้จะมีโอกาสหรือมีสิทธิเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งจากการพูดคุยกับหลายพรรคการเมือง รวมถึงประชาชนหลายกลุ่ม ต่างก็เห็นด้วยกับการผลักดันเรื่องนี้

Related Posts

Send this to a friend