POLITICS

‘จุรินทร์​‘ สั่ง​ปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดให้สอดคล้องต้นทุนใหม่​ หลังราคาปาล์มดิบลดลง​

‘จุรินทร์​‘ สั่ง​ ปรับลดราคาน้ำมันขวดให้สอดคล้องต้นทุนใหม่​ หลังราคาผลผลิตปาล์มดิบลดลง​ ยัน​ ชี้​ ผู้ประกอบการยื่นขอปรับราคาสินค้าหลายชนิด​ แต่ใช้เป็นกรณีเฉพาะกรณี

วันนี้ (12 ก.ค. 65) นายจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฏ์​ ​รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงพาณิชย์​ กล่าวถึงกรณีราคาน้ำมันปาล์มขวด​ สวนทางราคาผลปาล์มดิบในตลาดที่ลดลงว่า​ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาราคาผลปาล์มดีดตัวสูงขึ้น ถึง 12 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงมาก แต่ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มปรับลดลงเนื่องจากอินโดนีเซียได้หันมาเร่งรัดการส่งออกอีกครั้ง มีผลทำให้ราคาในตลาดโลกปรับลดลง ทำให้ราคาผลปาล์มปรับลดลงมาในช่วงเวลานี้

ส่วนราคาน้ำมันปาล์มบริโภคที่มีราคาสูงนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามมาโดยตลอด และราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคยังทรงอยู่เนื่องจาก เป็นสต๊อกเดิม ที่รับซื้อมาในราคาที่ผลปาล์มสูงมาก และสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มขวดในช่วงต้นทุนที่สูง จะได้มีการสั่งการ ไปก่อนหน้านี้ให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรื่องในการกำกับให้ปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคลงให้สอดคล้องกับต้นทุนใหม่ให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าในห้วงสัปดาห์นี้จะปรับลดราคาลงได้สอดคล้องกับต้นทุนใหม่ที่เกิดขึ้น และตนพยายามจะดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายให้ดีที่สุด ขออย่ากังวล และยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก อย่างใน win win model ที่จะดูแลทางเกษตรกร ผู้ประกอบการผู้ผลิต และผู้บริโภคให้อยู่ร่วมกันได้ เป็นภาระของแต่ละฝ่ายให้น้อยที่สุด และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด

ส่วนข้อเสนอของผู้ประกอบการนม ที่ขอปรับขึ้นราคา นายจุรินทร์กล่าวว่า มีการขอเสนอปรับราคานมผง และนมพร้อมดื่ม UHT และพาสเจอร์ไรส์ แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด โดยจะพยายามตรึงไว้ให้ได้นานที่สุด จนกว่าจะอั้นไม่อยู่จริงๆ เมื่อต้นทุนปรับสูงขึ้นไปจนกระทั่ง ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตต่อได้ เนื่องจากไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาของขาดตลาด ซึ่งต้องทำให้เกิดความสมดุลที่สุด

โดยที่ผ่านมาได้มีการทำความเข้าใจ กับผู้ประกอบการแต่จะต้องดูด้วยเหตุด้วยผลแต่ละกรณี ส่วนไหนจำเป็นที่ต้นทุนสูงขึ้นจริงก็ต้องมีการพิจารณา โดยจะใช้เป็นกรณีเฉพาะ ไม่ใช่เป็นการปรับราคาทั้งหมดโดยไม่ดู ว่าต้นทุนสูงขึ้นจริงหรือไม่ แต่ในภาพรวมต้องยอมรับว่าขณะนี้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจริง จากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น ทั้งค่าน้ำมันค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและภาคการขนส่งสูงขึ้นตาม​ แต่พยายามดูว่าจะทำอย่างไรให้กระทบปลายทาง ภาคการผลิตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้นายจุรินทร์​ ยัง​กล่าวถึง​ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ว่าอย่างปรับดีขึ้นในช่วงระยะหลัง​ ส่วนแผนรับมือวิกฤตพลังงานและอาหารในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ในช่วง 3 เดือนนี้ ถือเป็นภารกิจที่กระทรวงพลังงานเป็นตัวหลักในการดำเนินการ แต่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้เข้าไปดู ว่าจะต้องมีการรับมือหรือดูแลอย่างไรแต่ในภาคการผลิตหลายกระทรวงต้องเกี่ยวข้อง โดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนงานในการเดินหน้าตลอดปี 65 ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้ดูเฉพาะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่เป็นการดูราคาพืชผลทางการเกษตร การค้าชายแดน​ การเร่งรัดการส่งออก​ แต่จะต้องมีการปรับบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

Related Posts

Send this to a friend