POLITICS

หลังปีใหม่ ขรก.รัฐสภา ติดโควิด-เข้ารักษาแล้ว 5 ราย

ด้าน สผ. เตรียมชุดตรวจ ATK พร้อมเปิดประชุมสภาฯ 19-21 ม.ค. นี้ ภายใต้มาตรการโควิดเข้มงวด

วันนี้ (12 ม.ค. 65) เวลา 14:10 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจากการงดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อป้องไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการคาดการณ์ว่าหลังปีใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสภาผู้แทนราษฎรนั้น ในช่วงก่อนปีใหม่ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับ โดยในเดือน พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และในเดือน ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย อย่างไรก็ตามหลังปีใหม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักรักษาความปลอดภัย สำนักกรรมาธิการ และพนักงานทำความสะอาด ซึ่งเป็นผู้ป่วยสีเขียว ได้รับการรักษาในระบบ Hospitel และศูนย์พักคอยตันปันเรียบร้อยแล้วทั้ง 5 ราย สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 – ปัจจุบัน จำนวน 103 ราย

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test Kit (ATK) ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจภายในอาคารรัฐสภา ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดประชุมสภาในวันที่ 19 – 21 ม.ค. 65 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะยังคงดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มงวดดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และขอให้ทุกท่านที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจภายในอาคารรัฐสภาเพิ่มความระมัดระวังตนเองอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน

Related Posts

Send this to a friend