POLITICS

‘ชัยวุฒิ’ วอนทุกพรรคก้าวข้ามความขัดแย้ง ทำประเทศให้น่าอยู่ขึ้น

‘ชัยวุฒิ’ ร่วมเสวนา มศว ชี้ การศึกษาไทยยังต้องพัฒนา วอนทุกพรรคก้าวข้ามความขัดแย้ง ทำประเทศให้น่าอยู่ขึ้น

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมเสวนาทางการเมืองในหัวข้อ ‘นโยบายด้านการศึกษาและสังคม’ ซึ่งจัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ (มศว ประสานมิตร)

นายชัยวุฒิกล่าวถึงนโยบายระบบการศึกษาว่าหลายพรรคการเมืองไม่ค่อยพูดในเวทีดีเบต เนื่องจากเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยมีความขัดแย้งทางความคิดกัน หลายพรรคจะมีนโยบายที่คล้ายกัน ทั้งการเปิดโอกาส การเรียนเสริมด้านภาษา เทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีการพัฒนามาโดยตลอดเพราะไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ปัญหาคือ ยังขาดแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งภาษาก็มีส่วนสำคัญ เพราะมีส่วนต่อการตัดสินใจลงทุนของต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดโรงงาน หรือฐานการผลิตภายในประเทศ ขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ห่างไกลกับเขตเมือง ยังมีคุณภาพแตกต่างกัน ต้องเร่งแก้ไข ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขให้โอกาสเด็กทั้งประเทศได้มีความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา

นายชัยวุฒิกล่าวทิ้งท้ายว่าเห็นด้วยกับหลายนโยบายด้านการศึกษาของพรรคต่าง ๆ ที่มาร่วมเสวนา ถือเป็นการร่วมมือกันพัฒนาประเทศ การเมืองไม่ได้สำคัญแค่นโยบาย แต่สำคัญที่หากพรรคใดได้เป็นรัฐบาลแล้ว สามารถทำรัฐบาลให้มีสเถียรภาพได้หรือไม่ ทำประเทศก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีความขัดแย้ง ซึ่งพรรคพลังประชารัฐขออาสาแก้ปัญหาความขัดแย้ง บางเรื่องคิดต่างได้ แม้ความจริงจะมีอยู่เรื่องเดียว แต่รับข้อมูลไม่เหมือนกัน ก็เป็นความขัดแย้ง พรรคพลังประชารัฐสามารถประสานให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยทำความเข้าใจกันได้ หาทางออกแก้ไขร่วมกัน จับมือพาประเทศไทยให้น่าอยู่ตลอดไป

Related Posts

Send this to a friend