POLITICS

‘วิโรจน์’ ยื่นหนังสือสถาบันวัคซีนฯ ขอเปิดเผยสัญญาจัดซื้อ ‘แอสตร้าเซ็นเนก้า’ และ ‘ซิโนแวค’ หากมั่นใจสุจริต ต้องเปิดเผยได้

‘วิโรจน์’ ยื่นหนังสือต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเปิดเผยสัญญาจัดซื้อวัคซีน “Astrazeneca” และ “Sinovac” ย้ำถ้าการเปิดเผยสัญญาไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ แต่เป็นเรื่องที่พึงกระทำ หากมั่นใจว่าสุจริต ต้องเปิดเผยได้

วันนี้ (9 ก.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล เดินทางมายื่นหนัวสือต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อขอให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาการจัดซื้อวัคซีนทั้ง Sinovac และ Astrazeneca

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลเปิดเผยสัญญา เงื่อนไขผูกพัน และข้อบังคับทั้งหมดในการจัดซื้อวัคซีนที่รัฐบาลไทยทำไว้กับทุกองค์กร เพราะเงินที่ใช้ในการจัดซื้อเป็นเงินภาษีของประชาชน จึงควรที่จะมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 64 นายวิโรจน์ได้มายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เปิดเผยสัญญาการจัดซื้อวัคซีน Astrazaneca ขณะนี้ผ่านมากว่า 160 วันแล้ว ก็ยังไม่มีความคืบหน้า โดยสถาบันวัคซีนแจ้งว่า อยู่ระหว่างการหารือกับบริษัทเอกชนในการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญา

“เทียบเคียงกับการที่ EU เปิดเผยสัญญาจัดซื้อวัคซีน Astrazeneca เขาก็เปิดเผยได้เลยให้กับประชาลนทั้งโลก ไม่ว่าใครก็ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาระหว่าง EU กับ Astrazeneca ได้ บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทระดับโลก การทำสัญญาในต่างประเทศ จะมีหลักของความโปร่งใส ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ดังนั้น การเปิดเผยไม่ใช่เรื่องที่ทำได้แต่ต้องพึงกระทำ จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใด รัฐบาลไทยถึงพยายามปิดบัง ถ้ามั่นใจว่าสุจริตในการจัดซื้อและการนำไปใช้ ก็ต้องเปิดเผยได้”

นายวิโรจน์ ยังระบุด้วยว่า ในเดือนมิถุนายน 2564 AstraZeneca Thailand สามารถส่งมอบวัคซีนได้เพียง 5,371,100 โดส ซึ่งต่ำกว่าแผนการจัดหาวัคซีน AstraZeneca ที่รัฐบาลได้แจ้งให้กับประชาชนทราบที่ 6,371,100 โดส จึงยังห่างอยู่ถึง 961,900 โดส หรือเกือบหนึ่งล้านโดส ซึ่งสำคัญมากเพราะหมายถึงชีวิตของประชาชน 1 ล้านคน

และยังมีข่าวที่ได้รับการยืนยันจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่า AstraZeneca Thailand จะเริ่มส่งออกวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป ทำให้ AstraZeneca Thailand ไม่สามารถส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลได้ตามแผนการจัดหาวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส โดยจะส่งมอบวัคซีนได้เพียงเดือนละ 5-6 ล้านโดสเท่านั้น ดังนั้น ด้วยเหตุที่รัฐบาลไม่ได้แสดงท่าที ที่จะบังคับสัญญา เพื่อให้ AstraZeneca Thailand ส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ให้ได้ตามแผนการจัดหาวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส จึงทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่า รัฐบาลได้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวนี้ เอาไว้ในสัญญาหรือไม่

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ กล่าวว่า ได้กำหนดระยะเวลาในการตอบรับจากสถาบันวัคซีนไว้ที่ 14 วัน คือต้องได้รับคำตอบภายในวันที่ 23 ก.ค. และหากไม่สามารถเปิดเผยสัญญาได้ ก็ขอให้มีการแจ้งกลับมาพร้อมคำชี้แจง ซึ่งตนจะนำไปถามต่อกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนว่ามีความเห็นชอบด้วยหรือไม่ ในการไม่เปิดเผยสัญญา

Related Posts

Send this to a friend