POLITICS

ก.เกษตร จัดทัพตรวจสอบคุณภาพทุเรียนห่วงชาวสวนเร่งขายทุเรียนอ่อน

ก.เกษตร จัดทัพตรวจสอบคุณภาพทุเรียนห่วงชาวสวนเร่งขายทุเรียนอ่อน ด้อยคุณภาพ จีนผ่านประเมินเพิ่มอีก 4 ล้งไทย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูผลไม้นี้ รัฐบาลได้เตรียมแผนกระจายผลผลิตและการจัดหาช่องทางการตลาดไว้แล้ว เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขณะที่
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความกังวลในเรื่องการเร่งตัดทุเรียนอ่อนออกขายในช่วงนี้ เพราะเป็นต้นฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและล้งจำนวนมาก ทำให้มีราคาแพง จึงอาจทำให้ชาวสวนเกิดแรงจูงใจรีบตัดทุเรียนออกขายเพื่อทำกำไร ทั้งที่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว ส่งผลต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือต่อทุเรียนไทย โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดตรวจสอบคุณภาพของทุเรียนก่อนนำออกมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค สำนักงานเกษตรจังหวัดตั้งชุดเฉพาะกิจสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้เน้นย้ำว่า การตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางจะมีความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเอง หรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นางสาวรัชดาฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องการยอมรับมาตรฐานสินค้าผลไม้ไทยส่งไปจีน ขณะนี้ ทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of China Customs: GACC) พอใจกับระบบ GMP Plus ของกรมวิชาการเกษตร โดยให้ไทยผ่านการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปจีนเพิ่มเติม อีกจำนวน 4 โรงคัดบรรจุ ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีการดำเนินงานที่ดี ปฏิบัติตามคำแนะนำฝ่ายจีน ภายใต้มาตราการป้องการโรคโควิดของ WHO และ FAO ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือที่ดีระหว่างราชการ เอกชน และเกษตรกร

“นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าและการบริหารสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตามแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องถึงการเตรียมมาตรการรองรับ การวางแผนกระจายผลผลิต และการจัดหาช่องทางการตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทูตเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันแนะนำผู้ประกอบการ ให้ปฎิบัติตามคำแนะคำของฝ่ายจีน จนผ่านการตรวจประเมินสามารถส่งออกผลไม้ไปประเทศจีนได้สำเร็จ ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาคุณภาพของผลไม้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อต่อยอดการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มมากยิ่ง อันจะส่งผลดีต่อตลาดการค้าของไทย เพิ่มคุณค่า สร้างรายได้เข้าประเทศ ขออย่าฉวยโอกาสเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้น ทำลายความน่าเชื่อถือที่ทุกคนใช้เวลาร่วมกันสร้างขึ้นมา” นางสาวรัชดาฯ เน้นย้ำ

Related Posts

Send this to a friend