POLITICS

เกาหลีใต้เตรียมลดภาษีนำเข้าน้ำมะพร้าวแท้ เหลือ 0% รู้ผล 31 ส.ค. นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea FTA – Implementing Committee: AKFTA-IC) ครั้งที่ 19 ผ่านระบบประชุมทางไกล ว่า ประเทศไทยได้ผลักดันให้เกาหลีใต้เร่งปรับอัตราภาษีศุลกากรสินค้าน้ำมะพร้าวแท้ 100% ให้กลับมาจัดเก็บภาษีนำเข้าที่ 0% หลังจากที่ขึ้นภาษี 40% มาตั้งแต่ปี 2562

ล่าสุด เกาหลีใต้พร้อมปรับลดภาษีให้เหลือ 0% หากอาเซียนให้ความเห็นชอบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยเกาหลีใต้แจ้งว่า ไม่ขัดข้องที่จะปรับอัตราภาษีศุลกากรการนำเข้าสินค้าน้ำมะพร้าวแท้ 100% เป็น 0% เช่นเดิม หากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดให้ความเห็นชอบ ขณะที่สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการ แต่ขอหารือกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ก่อนแจ้งผลภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

สำหรับการลดภาษีนำเข้าน้ำมะพร้าวแท้ 100% ของเกาหลีใต้ จะทำให้ลดต้นทุนการนำเข้าน้ำมะพร้าวจากไทย และจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดเกาหลีใต้ รวมทั้งเกษตรกรและผู้ผลิตไทยสามารถขยายการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้มากขึ้น โดยช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 65) เกาหลีใต้นำเข้าน้ำมะพร้าวแท้ 100% จากประเทศสมาชิกอาเซียน คือ เวียดนาม สูงสุดคิดเป็นมูลค่า 279,925 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการนำเข้าไปยังตลาดเกาหลีใต้ 51.18% เนื่องจากน้ำมะพร้าวแท้ 100% จากเวียดนามได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – เกาหลีใต้ โดยปัจจุบัน เกาหลีใต้เก็บภาษีน้ำมะพร้าวแท้ 100% จากเวียดนามที่ 15% และจะทยอยลดเหลือ 0% ในปี 2568 ส่วนไทยเป็นอันดับ 2 มีมูลค่า 255,985 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการนำเข้าไปยังตลาดเกาหลีใต้ 45.89%

ในที่ประชุม อาเซียนและเกาหลีใต้ยังได้หารือเกี่ยวกับการยกระดับความตกลง AKFTA อาทิ แนวทางการเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติม การปรับปรุงความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุน และการเพิ่มเติมข้อบทที่ทันสมัย เพื่อให้ความตกลง AKFTA สอดรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นกลไกขยายโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้ได้มากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายนนี้

Related Posts

Send this to a friend