POLITICS

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ‘เศรษฐา ทวีสิน’

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (7 ก.ย. 66) เวลา 13.00 น. นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายเศรษฐา ทวีสิน ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยในโอกาสนี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ร่วมแสดงความยินดี ชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-สหรัฐฯ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน

เอกอัครราชทูตฯ สหรัฐฯ มุ่งหวังว่าความสัมพันธ์ทวิภาคี ที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนาน ตามที่ครบรอบ 190 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน จะต่อเนื่องทวีความมั่นคงต่อไป

นายกรัฐมนตรีหวังจะได้พบประธานาธิบดีไบเดน ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) และหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีไบเดนที่ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทุกมิติ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้า การลงทุน และความท้าทายระดับโลก อาทิ วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

Related Posts

Send this to a friend