POLITICS

‘พล.อ.ชวลิต’ เห็นด้วย ปรับลดกำลังพล ชู ‘ทหารพราน’ ชดเชยทหารเกณฑ์

‘พล.อ.ชวลิต’ เชื่อ ‘สุทิน คลังแสง’ เป็นพลเรือน คุมกลาโหมเป็นเรื่องดี ใช้มุมมองพลเรือนดูแลกองทัพ เห็นด้วย ปรับลดกำลังพล ชู ‘ทหารพราน’ ชดเชยทหารเกณฑ์

วันนี้ (7 ก.ย. 66) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มาเข้าพบในวันนี้ว่า ต้องรอเจอกัน ถึงจะรู้ว่าจะพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องหลักๆ คือต้องคำนึงถึงเหตุผล แต่ส่วนตัวมองว่า ที่ผ่านมากองทัพได้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะต้องสนใจเรื่องความมั่นคงในประเทศ

ทั้งนี้ มองว่าการที่พลเรือนมาคุมกองทัพเป็นสิ่งที่ดี จะได้รู้ได้เห็นว่าในฐานะที่เป็นพลเรือนที่ดี เมื่อมารับผิดชอบในเรื่องความมั่นคง ก็จะเห็นว่ากองทัพต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง

โดยพล.อ.ชวลิตยอมรับว่าปัญหาในกองทัพมีมาก เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนคือเรื่องคน ต้องมีการพัฒนายกระดับให้ทัดเทียม และ เป็นที่ยำเกรงของต่างประเทศ รวมถึงพัฒนายุทโธปกรณ์ แต่เรื่องที่สามคือปัจจัยอื่นๆ ที่ควบคุมไม่ได้

ทั้งนี้เห็นด้วยกับนโยบายปรับลดกำลังพล ทำกองทัพให้เล็กกะทัดรัด ต้องคำนึงถึงความแข็งแกร่ง และเป็นเสาหลักให้ประเทศด้วย ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของประเทศ ก็เอื้ออำนวยเพราะไทยไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร จึงอยากให้ค่อยๆ คิดค่อยๆ ทำในแต่ละขั้นตอน

ส่วนแนวคิดยกเลิกเกณฑ์ทหารและปรับมาเป็นการสมัครใจนั้นมองว่า ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นถึงปัญหา เพราะในหนึ่งปีมีการเกณฑ์ทหารครั้งเดียว โดยการระดมชายไทยทั่วประเทศมาเกณฑ์ทหาร และที่ผ่านมาเราก็แก้ไขกันมาตลอด จนมาถึงปัจจุบันนี้ที่ไม่อยากให้มีการเกณฑ์ทหาร

พร้อมมองว่า กองทัพก็มีทหารพราน เปรียบเหมือนทหารบ้าน ที่มาจากคนในพื้นที่ มีความเชี่ยวชาญ และถนัด รวมทั้งรู้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งใช้จำนวนคนไม่มากก็สามารถทำงานแก้ปัญหาได้ แต่หากเป็นทหารจากพื้นที่อื่นต้องใช้เวลาปรับตัวและเรียนรู้มากกว่า ดังนั้นจึงสอดคล้อง การทำงานในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้อง ใช้ทหารจากพื้นที่อื่นมาทำงาน

Related Posts

Send this to a friend