POLITICS

‘เพื่อไทย’ แย้มอาจตั้ง “พรรคครอบครัวเพื่อไทย” แก้เกมเลือกตั้งสูตร 500

วันนี้ (7 ก.ค. 65) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดน่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติม ภายหลังแถลงการณ์พรรคเพื่อไทยต่อกรณีรัฐสภามีมติเห็นชอบสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หารด้วย 500

นพ.ชลน่าน กล่าวยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกหวาดกลัว เพราะมีหลายวิธีการหลังจากนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยอาจจะตัดสินใจตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทยขึ้นใหม่ หรือที่หลายฝ่ายเรียกว่า “แตกแบงค์พัน” ให้พรรคครอบครัวเพื่อไทยส่งบัญชีรายชื่ออย่างเดียว แล้วพรรคเพื่อไทยส่งเขตอย่างเดียว

เพราะหากพรรคครอบครัวเพื่อไทย ได้จำนวนเสียงเกิน 15 ล้านเสียงก็จะทำให้ได้ ส.ส. พึงมีได้ถึง 214 เสียง แต่ต้องมาคำนวณหาสัดส่วน ส.ส. พึงมีให้ได้เท่ากับ 100 คนของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เช่นเดียวกับปี 2562 ซึ่งจะทำให้พรรคครอบครัวเพื่อไทย ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด

ส่วนการตั้งครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาใหม่ จะเป็นไปได้หรือไม่นั้น นพ.ชลน่าน ตอบว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง และการตอบรับของประชาชน และโพลที่พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ 1 ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะนำมาประกอบการพิจารณา แต่ต้องประเมินเชิงลึกเป็นรายพื้นที่ระดับเขต ถ้าอยากได้ 15 ล้านเสียง ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 35,000 เสียงต่อเขต ซึ่งหากทำได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นพรรคครอบครัวเพื่อไทย ที่ส่งแต่บัญชีรายชื่อ ก็ไม่จำเป็นต้องได้ถึง 15 ล้านเสียง

อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังไม่มีการคุยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ แต่หลังรัฐสภามีมติใช้สูตรหาร 500 นั้น ส.ส. ของพรรคก็มีแนวโน้มเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ซึ่งมั่นใจว่า หากใช้วิธีการดังกล่าว พรรคเพื่อไทย และพรรคครอบครัวเพื่อไทย จะได้ ส.ส. เกินกึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ นายแพทย์ชลน่าน มองว่า การใช้สูตรคำนวณหาร 500 พรรคที่ได้ประโยชน์คือ พรรคก้าวไกล โดยเทียบจากวิธีการคำนวณจากเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งอาจจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเกินกึ่งหนึ่ง ส่วนพรรคเล็ก อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลดจาก 150 เหลือ 100 คนเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend