POLITICS

‘สุพันธุ์’ ประกาศแก้หนี้ทั้งประเทศ หนี้ครัวเรือน-หนี้สาธารณะ

‘สุพันธุ์’ ประกาศแก้หนี้ทั้งประเทศ กางนโยบาย ทสท. สู้หนี้ครัวเรือน-หนี้สาธารณะ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นประวัติการณ์ว่าพรรคมีนโยบายที่จะแก้หนี้ทั้งสองอย่างในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า หนี้ครัวเรือนประเทศไทยในปัจจุบันมีหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ 90 ในส่วนของหนี้ครัวเรือนนั้น ตัวที่เป็นปัญหาเร่งด่วนคือหนี้เสีย โดยเฉพาะหนี้เสียที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 หรือหนี้รหัส 21 ซึ่งมีกว่า 3.2 ล้านคน หรือ 4 แสนล้านบาทนั้นต้องเร่งแก้ เพราะก้อนหนี้เหล่านี้เป็นหนี้ที่ประชาชนไม่ได้ก่อ แต่เกิดจากมาตรการรัฐที่สั่งปิดกิจการต่างๆ ของประชาชนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก

พรรคไทยสร้างไทยได้นำเสนอทางออกโดยการใช้งบประมาณจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาทชำระดอกเบี้ยให้ เพื่อให้หนี้เหล่านี้สามารถรีไฟแนนซ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถกลับมาทำมาหากินได้อีกครั้ง แต่ถ้าหากยังไม่สามารถสู้ได้จะมีกองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านบาท ที่จะช่วยให้กลับมาฟื้นฟูกิจการได้

หนี้อีกตัวที่สำคัญคือหนี้นอกระบบ โดยพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายกองทุนเครดิตประชาชน ที่จะปล่อยกู้ให้กับประชาชนตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท โดยสามารถผ่อนจ่ายเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ได้ และดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน เพื่อให้ประชาชนนำเงินนี้ไปหมุนเวียนในกิจการหรือไปชำระหนี้นอกระบบที่ติดอยู่ได้

หนี้อีกตัวที่สำคัญคือหนี้สาธารณะ นายสุพันธุ์ เสนอว่าแม้หนี้สาธารณะจะยังไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่อัตราเร่งของหนี้สาธารณะไทยถือว่าสูงมาก และภาระการจ่ายหนี้ในงบประมาณก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการเร่งสร้างรายได้ให้กับประเทศ

นายสุพันธุ์ระบุว่าสิ่งที่สำคัญคือ เราจำเป็นที่จะต้องเสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ด้วยการให้แต้มต่อด้วยการการเข้าถึงแหล่งทุนและการสนับสนุนของรัฐ สร้างคลัสเตอร์ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ลดรายจ่าย และมี ระบบ Data One ที่จะเชื่อมระบบการขอใบอนุญาตต่างๆเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเดินทางไปหลายหน่วยงาน นอกจากนั้นจะตั้งกองทุนนวัตกรรมที่ให้เอกชนเป็นผู้บริหารเพื่อสนับสนุนด้านนวัตกรรมแก่ SMEs

สิ่งที่จะกระทำโดยเร่งด่วนคือการแขวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการทำมาหากินของประชาชน 1,400 ฉบับ โดยออก พ.ร.ก.หนึ่งฉบับ พักการบังคับใช้กฎหมายและใบอนุญาตต่างๆที่จะนำไปสู่การจ่ายใต้โต๊ะและค่าธรรมเนียมที่สร้างความยากลำบากให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาทำมาหากินและเป็นนักรบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเร็วที่สุด

Related Posts

Send this to a friend