POLITICS

‘อนุทิน’ บอกเหมือนเป็น ‘แบรนด์แอมบาสเดอร์’ ป้ายนโยบายฟรี

‘อนุทิน’ บอกเหมือนเป็น ‘แบรนด์แอมบาสเดอร์’ ป้ายนโยบายฟรี ทำประโยชน์ให้ผู้สูงอายุ ไม่มีนัยะทางการเมือง

วันนี้ (6 ก.พ. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีป้ายกระทรวงสาธารณสุขที่ชมรมแพทย์ชนบทออกมาท้วงติง เชิญชวนประชาชนให้ส่งภาพที่เข้าข่ายหาเสียง ว่า ล่าสุดได้ประชุมกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงสาธารณสุข ก็มีรูปตนเองขึ้นมา เพราะตนเองเป็นผู้รับผิดชอบงานกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้สั่งการว่าจะมีรูปภาพตนเองใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงไม่มีรูปภาพตนเองในกระทรวงสาธารณสุข ก็มีรูปตนเองในเอกสาร ในโซเชียลมิเดียต่าง ๆ มากมาย ส่วนที่เป็นงานของพรรคการเมือง พรรคภูมิใจไทยก็มีป้ายเต็มถนน มากกว่าป้ายกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับป้ายที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข จะเน้นเฉพาะเรื่องงาน นโยบายของรัฐมนตรี ไม่มีคำว่าพรรคภูมิใจไทย หรือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขณะที่ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายดูแลผู้สูงอายุ เป็นเรื่องของการการเชิญชวนผู้สูงอายุ มารับการบริการคัดกรองสุขภาพ ดูแล รักษาด้วยความเอาใจใส่เต็มที่จากคลินิคผู้สูงอายุ ถือเป็นนโยบายของตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปรียบเสมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ไม่เสียเงิน ปกติแบรนด์แอมบาสเดอร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่ตนเองให้ใช้รูปโดยไม่คิดเงิน เป็นการทำประโยชน์ให้ผู้สูงอายุ เป็นการให้เกียรติ ไม่มีนัยยะทางการเมือง

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่า จะไม่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย นายอนุทิน กล่าวว่า มันไม่เป็นคำสั่ง หรือนโยบายของรัฐมนตรี ทำขึ้นมา ตนเองก็ยังไม่ได้เห็นของจริงด้วยซ้ำ เห็นจากข่าว แต่เป็นเรื่องปกติในการนำเสนอ อย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่มีผลใด ๆ ไม่มีรูปนี้ก็มีรูปอื่น รูปของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับผู้สมัคร ส.ส.เต็มท้องถนน อยู่ที่ว่าเราทำตามกฎหมาย เรื่องพรรคการเมือง ตนเองก็ใช้ในด้านการเมือง เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ตนเองก็ยังเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ ที่มีภารกิจต้องทำในหน้าที่

Related Posts

Send this to a friend