POLITICS

‘ชวน’ สั่งงดประชุมสภาฯ 12-14 ม.ค. คาดสัปดาห์หน้าผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

‘วิษณุ’ ชี้คงไม่มีผลเสียร้ายแรงต่อราชการ ‘ชลน่าน’ เห็นด้วยและขอให้เป็นอำนาจประธานสภาฯ ตัดสินใจ

วันนี้ (6 ม.ค. 65) เวลา 11.50 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้า

ระบุว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หลังจากเทศกาลปีใหม่ คือในวันพุธที่ 5 ม.ค. 65 และวันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 65 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีต่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก อาทิ การประชุม ระหว่างวันที่ 1 -14 ม.ค. 65

“โดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะมีการรวมกลุ่มและเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากเพราะ ส.ส. และผู้ติดตาม ส.ส. จากต่างจังหวัดก็จะเคลื่อนย้ายเข้ามาในวันที่มีการประชุม ประธานฯ จึงมีคำสั่งให้งดประชุมในสัปดาห์แรกหลังจากปีใหม่ และแม้ว่าแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีข้อยกเว้นว่า ในกรณีที่มีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใด ๆ แล้วอาจมีผลเสียต่อทางราชการ ก็ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ”

“อย่างไรก็ตาม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์หน้านั้น นายชวน หลีกภัย ได้หารือโดยตรงกับอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งอธิบดีฯ เชื่อว่าในสัปดาห์หน้านั้นน่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น จึงเสนอแนะให้งดการประชุมไว้ก่อน ซึ่งประธานฯ ได้มีความห่วงกังวลว่าหากงดประชุมแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชการหรือไม่ จึงได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และได้รับคำตอบว่าคงไม่มีผลเสียที่ร้ายแรงแต่ประการใด” นพ.สุกิจ ชี้แจง

ดังนั้น ประธานฯ จึงมีคำสั่งให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้า คือวันพุธที่ 12 ม.ค. 65 และวันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 65 รวมทั้ง ในวันศุกร์ที่ 14 ม.ค. 65 ซึ่งเป็นวันที่ได้กำหนดไว้ว่าจะประชุมเป็นพิเศษ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายแรง ประธานฯ จะกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 ม.ค. 65 และ 20 ม.ค. 65 รวมทั้งจะขอให้มีการประชุมเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 65 โดยประธานฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังประธานวุฒิสภาและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทราบแล้ว ซึ่งผู้นำฝ่ายค้านฯ เห็นด้วย และขอให้เป็นอำนาจในการตัดสินใจของประธานฯ

Related Posts

Send this to a friend