POLITICS

‘นิพนธ์’ ลุยผักไห่ช่วยชาวอยุธยา ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคน

วันนี้ (5 ต.ค. 64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนั่งเรือมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังคงมีระดับน้ำท่วมสูง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ชุด

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย(ปภ.) ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำลดลง ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำแล้ว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นอย่างมากที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ประชาชน ที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมทั้งกำลังคน ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องช่วยชีวิตและสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วประเทศวันนี้จึงได้นำถุงยังชีพกว่า 500 ชุด มาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน 

นอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจเส้นทางระบายน้ำ การแจกจ่ายเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับประชาชน เร่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติต่างๆรวมทั้งความปลอดภัยจากน้ำ จากไฟ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ทันที 

จากนั้นได้เดินทางต่อไปที่วัดลำตะเคียน ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ชายขอบของจังหวัด เพื่อมอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชนจำนวน 300 ชุด พร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชน

Related Posts

Send this to a friend