POLITICS

ผบ.ทอ.ขอบคุณ ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องผ่านความเห็นชอบจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35

ผบ.ทอ.ขอบคุณนายกฯ-รองนายกฯ และกมธ.งบฯ ปี 66 ผ่านความเห็นชอบจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 เบื้องต้นแล้ว แต่ยอมรับว่า จะจัดซื้อสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของสภาคองเครส คาดจะมีชัดเจนช่วงต้นปี 66 -ชี้ โครงการ F-35 มีผลต่อการเลือก ผบ.ทอ.คนใหม่มาสานต่อ

พลอากาศเอกนภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระบุภายหลังเป็นประธานการประดับปีกนักบินใหม่ 33 นายถึงกรณีที่ กมธ.งบฯปี 2566 เห็นชอบให้กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 A ระยะที่ 1 จำนวน 2 เครื่องวงเงินกว่า 369 ล้านบาทว่า นักบินใหม่ส่วนหนึ่งอาจได้ทำการบินกับเครื่องเอฟ 35 หากการผลักดันโครงการจัดซื้อสำเร็จ และบางส่วนก็จะถูกคัดเลือกให้ไปบินกับเครื่องบินแบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือใหม่ กองทัพอากาศก็ดูแลรักษาและใช้งานให้มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยสมราคาเครื่องบินและคุ้มค่าภาษี

ทั้งนี้กองทัพอากาศต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะกรรมาธิการงบประมาณปี2566 เป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนฝูงใหม่

หลังจากนี้ยังมีกระบวนการที่ยากลำบากต่อไปอีก ซึ่งที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาและติดต่อสื่อสารเบื้องต้นระหว่างกองทัพต่อกองทัพกับทางสหรัฐอเมริกา ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สูงขึ้นในระดับรัฐบาล

พร้อมย้ำว่า เครื่องบินต่างๆ เป็นของประชาชนและผู้ที่ใช้งานก็คือลูกหลานของประชาชน ดังนั้นการดำเนินการต่างๆ หากได้รับการสนับสนุนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน หนุนหลังรัฐบาล ในกระบวนการเจรจาก็มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยอมรับว่ากองทัพอากาศยังไม่เคยมีการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ ยุคที่ 5 ซึ่งมีความแตกต่างจากที่ใช้งานในปัจจุบันอย่างมาก แต่กองทัพอากาศ ก็ได้แสวงหาข้อมูลจากกองทัพอากาศที่มีใช้งาน รวมถึงการศึกษาทางวิชาการ และการไปเยือนในประเทศต่างๆ มามากพอสมควร

รวมทั้งได้ประสานขอความร่วมมือจากทางสหรัฐฯให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำกับกองทัพอากาศไทย เรื่องของการจัดเตรียมอาคารสถานที่และเครื่องช่วยฝึกเพื่อรองรับเครื่องบินขับไล่ F-35 แต่อาจจะเดินทางมาในช่วงปลายปีนี้และคงจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งคงต้องฝากการต้อนรับและการดำเนินการให้กับผู้บัญชาการทหารอากาศผลต่อไป

ทั้งนี้เชื่อว่าการแสดงความพร้อมของกองทัพอากาศและการรับฟังคำแนะนำต่างๆ จากทางสหรัฐอเมริดาน่าจะเป็นผลดีต่อการผลักดันโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 เพราะองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของสภาของเกรสว่าจะปฏิเสธหรือตอบรับการขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้ไทย

ทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติงบประมาณ การสนับสนุนจากคนทั่วไป ความพร้อมของกองทัพอากาศและอื่นๆ ล้วนส่งผลต่อการพิจารณาของสภาคองเกรส จึงขอฝากไปยังประชาชนไม่ว่าจะเคยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อโครงการนี้ สิ่งต่างๆ ได้ผ่านไปแล้ว

จึงขอให้มั่นใจว่ากองทัพอากาศได้เลือกจัดซื้อสิ่งที่ดี ซึ่งจะสะท้อนย้อนกลับไปถึงลูกหลานของประชาชนที่มาเป็นนักบินและประเทศชาติบ้านเมือง เพราะหากจัดซื้อได้ก็จะเป็นผลดี แต่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องพิจารณากันต่อไป

ทั้งนี้จากที่ไปพบผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐฯ ที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ ได้มีการประมาณเวลาเกี่ยวกับการพิจารณาขายเครื่องบิน F-35 ของทางสหรัฐฯไว้ว่าน่าจะได้คำตอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังระบุถึงการพิจารณาเลือกผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ว่า เป็นสิ่งที่ยากในการตัดสินใจ ขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยอมรับว่ามีคนในใจ และไม่ได้มีเพียงคนเดียวแต่มีเป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนดีมีความสามารถ และต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

โดยยอมรับว่า โครงการ F-35 มีผลต่อการพิจารณาเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ เพราะเป็นโครงการใหญ่ที่มีความสำคัญ สามารถชี้ชะตาประสิทธิภาพและความทันสมัยของกองทัพอากาศได้ ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ควรจะต้องเป็นนักบิน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักบินขับไล่ และสิ่งสำคัญคือจะต้องทำให้กองทัพอากาศมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อกรณีจีนซ้อมรบท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวัน แต่ก็มีการติดตามข่าวสารเหมือนกับทุกคน

Related Posts

Send this to a friend