POLITICS

นายกฯ พอใจ ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส2 เชื่อมั่นแนวโน้มปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต

พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินงาน และ พอใจตัวเลข GDPการเกษตรไตรมาส 2 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.7 เชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าไตรมาส 2 ของปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.7 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.1 เนื่องจากหลายปัจจัยเอื้ออำนวย ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และวิธีการปลูก ที่ลดภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ขยายการเพาะปลูกมากขึ้น อาทิ สาขาพืช สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม ในเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการส่งเสริมการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมไทย ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้จัดทำนโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ที่ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ BCG และมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 วิธีดีพร้อม ประกอบด้วย 1. ดีพร้อมรักษ์โลก 2.ดีพร้อมอัพสกิล และ 3. ดีพร้อมแบรนด์ดิ้ง โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศราฐกิจได้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

“นายกฯ ชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตร กำชับหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมพร้อมรับมือสภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูฝน และปัญหาเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร โดยรัฐบาลพร้อมเดินหน้าสนับสนุน ช่วยเหลือทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็ง เสริมสร้างศักยภาพ ให้สอดคล้องกับบริบทโลกรูปแบบใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย” นายธนกร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend