POLITICS

พรรคเพื่อไทยเตรียมประกาศ “ทุ่งกุลาเขตพัฒนาพิเศษ”

“คุณหญิงสุดารัตน์” หอบทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ปัญหาภัยแล้ง 6 จังหวัดอีสาน เตรียม ฟื้นฟูทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งกุลาเขตพัฒนาพิเศษ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยกรรมการยุทธศาสตร์พรรค อาทิ นายปลอดประสพ สุรัสวดี นายชัยเกษม นิติศิริ ลงพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยร่วมประชุมหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย 6 จังหวัดได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ หารือเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งเพื่อมารับฟังปัญหาที่คนอีสานกำลังประสบอยู่โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นปัญหาต่างๆ มากขึ้น พรรคเพื่อไทยจะนำเอาเสียงสะท้อนที่ได้รับไปผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะปัญหาน้ำแล้งในภาคอีสานจะต้องได้รับการแก้ไข บริหารจัดการอย่างยั่งยืน และพรรคเพื่อไทยพยายามจะทำยุทธศาสตร์ให้มีความแข็งแกร่งให้มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ประสบกับปัญหาปากท้อง ราคาพืชผลตกต่ำ และยังต้องมาเจอปัญหาภัยแล้งซ้ำอีก

พร้อมกันนี้คุณหญิงสุดารัตน์จะได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ลำเสียวใหญ่ พบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีหลักการสำคัญ คือการ ”เปลี่ยนทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นทุ่งกุลามั่งมี” โดยยึดแนวทางประชาชนคิดเพื่อไทยทำ ภายใต้กลไกการทำงานเพื่อไทยสร้างไทย โดยเตรียมประกาศพื้นที่ทุ่งกุลาให้เป็นทุ่งกุลาเขตพัฒนาพิเศษ “Thungkula Special area”

Related Posts

Send this to a friend