POLITICS

‘มงคลกิติ์’ ยื่นศาลปกครอง ฟ้อง นายกฯ – ครม. ปม ให้ต่างชาติซื้อที่ดิน

‘มงคลกิติ์’ ยื่นศาลปกครอง ฟ้อง นายกฯ – ครม. ปม เห็นชอบให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้

วันนี้ (4 พ.ย. 65) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมด้วยสมาชิกพรรค ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยกล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนด่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา

มติดังกล่าว มิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงขอให้ศาลพิจารณามีคำพิพากษาเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าว และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ด้วยการสั่งทุเลาการบังคับตามกฎกระทรวงไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

“การกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี ที่ให้ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในผืนแผ่นดินไทยเพิ่มมากขึ้น ด้วยการอ้างว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพลังงาน ได้ตอบกระทู้สดในรัฐสภา เมื่อวันที่ 3 พ.ย.นั้น ถือเป็นการขายกรรมสิทธิ์ในผืนแผ่นดินไทย ขายบ้านขายเมืองให้กับชาวต่างชาติ เป็นการแบ่งแยกประเทศไทย อาจทำให้เกิดเขตชุมชนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ เกิดอำนาจรัฐซ้อนรัฐ ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ดังนั้น พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะตัวแทนปวงชนคนไทย ขอต่อสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คนไทยใช้ทำกินอย่างถึงที่สุด” นายมงคลกิตติ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend