POLITICS

ศาลปกครองกลางพิพากษายกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ ‘ยิ่งลักษณ์’ ชดใช้ค่าเสียหายทุจริตจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้าน

นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความเป็นตัวแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพวก มารับฟังคำพิพากษาในคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กับพวกรวม 2 คน ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 9 คน กรณีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 35,000 ล้านบาท จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นเหตุให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองรวม 4 คำฟ้อง ซึ่งศาลได้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียว โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ศาลปกครอง ออกนั่งพิจารณาคดี สรุปข้อเท็จจริงในคดีให้ผู้รับมอบอำนาจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับทราบ รวมทั้งให้ตุลาการผู้แถลงคดีแถลงความเห็นส่วนตัว

ซึ่งการอ่านคำพิพากษาในวันนี้ เริ่มเมื่อเวลา 9.00 น. จนถึงขณะนี้ผ่านไป 3 ชั่วโมง เสร็จสิ้นแล้ว โดยศาลปกครองกลางเห็นว่า คำสั่งกระทรวงการคลัง เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ศาลจึงให้ยกเลิกคำสั่ง และยกเลิกคำสั่งอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด เนื่องจากไม่ได้ทำตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลังเป็นผู้เสียหายร่วม

Related Posts

Send this to a friend