POLITICS

ผู้ประสานงาน UN เยี่ยมชมบูธกระทรวงมหาดไทย ในงาน SX 2022

พร้อมจับมือกระทรวงมหาดไทย และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้

วันนี้ (1 ต.ค. 65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า ในการนำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจด้านความยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ในงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 65 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับเกียรติจากนางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมบูธของกระทรวงมหาดไทย โดยตนเอง พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกใบเดียวนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า นางกีต้า ประทับใจกิจกรรม มหาดไทยปันสุขมาก นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นิทรรศการผลงานความสำคัญในระดับพื้นที่ผ่านดิจิทัลบอร์ด อาทิ การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้สำรวจบ้านกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้เปราะบาง โดยได้มีการซ่อมแซม พร้อมสร้างสุขาที่ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ และกิจกรรม Live Action กิจกรรม ผ้าไทยใส่ให้สนุก ในกิจกรรมการย้อมผ้า จากกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการทำสีจากธรรมชาติในผ้าไทย 100% ซึ่งเวลาซักผ้าสีไม่ตก

ภายหลังกิจกรรมได้มอบของที่ระลึกเป็นผ้าไทย ขนาด 1 x 2 เมตร จากกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง เป็นของที่ระลึกให้คุณกีต้าฯ อีกด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า นางกีต้า
ได้หารือถึงการขับเคลื่อนงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตามที่ได้ลงนาม MOU ประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ร่วมกันทำทุกวิถีทางเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในขณะเดียวกันก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศ ผ่านการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ผ่านทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา มาสู่การทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การเกษตรที่หลากหลาย ที่สามารถช่วยให้ประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติ ด้วยแนวคิด Change for good “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน เพื่อคนไทยกว่า 69 ล้านคน ร่วมกับสหประชาชาติ ซึ่งนางกีต้า จะขอทำ work shop ร่วมกันระหว่าง UN กับ 76 จังหวัด และฝากความหวังการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกับกระทรวงมหาดไทย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า กิจกรรม “มหาดไทยปันสุข” ของกระทรวงมหาดไทย เป็นกิจกรรมการกุศลผ่าน “เครือข่าย ปันบุญ ปันน้ำใจ” จากพี่น้องภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Our Loss is Our Gain ขาดทุน คือ กำไร ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา โดยได้รับการสนับสนุนผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา และผลผลิตอื่น ๆ จากภาคีเครือข่าย ทั้งเกษตรกร โคก หนอง นา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้นำชุมชนต้นแบบ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ มีทั้ง ผัก ผลไม้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิตักสิลา ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เช่น น้ำพริกมะขาม กล้วยไส้มะขามอบเทียน ที่รองแก้วไม้สัก กล้วยหินกรอบ ขนมไข่ สบู่น้ำผึ้งชาโคล ผงถ่านจากไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมงานสามารถนำไปบริโภค รับประทาน หรือนำไปฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ญาติผู้ใหญ่ ได้โดยไม่ต้องซื้อ เพียงร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาแทน ทั้งนี้ขอให้พกถุงผ้ามาด้วย เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจะนำรายได้จากการร่วมบริจาคทั้งหมด ไปสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียกได้ว่า อิ่มทั้งกายและอิ่มทั้งใจ ทั้งจากเครือข่ายผู้ให้ และผู้รับที่เข้าร่วมเยี่ยมชมงาน

Related Posts

Send this to a friend