POLITICS

“ไพบูลย์” ยื่นขอระงับคำสั่ง กมธ. เรียกรมต.มาชี้แจง จนกว่าศาล รธน.จะวินิจฉัยว่ามีอำนาจหรือไม่

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เพื่อขอให้แจ้งต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงประธานกรรมาธิการชุดอื่นๆ เพื่อพิจารณาระงับการออกคำสั่งเรียก

เนื่องจากได้ยื่นเรื่องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2555 มาตรา 5 , 8 และ 13 ซึ่งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 เนื่องจากไม่ได้ระบุชัดว่าให้มีผลบังคับใช้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ที่เคยบัญญัติไว้ในมาตรา 135 ของรัฐธรรมนูญปี 2550

ส่วนกรณีที่คณะกรรมาธิการฯ ออกหนังสือเรียก และมีรัฐมนตรีเข้าชี้แจงก่อนหน้านี้ นายไพบูลย์กล่าวว่า ไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพราะการออกหนังสือเชิญที่ผ่านมา ยังไม่ได้เป็นการใช้อำนาจบังคับรัฐมนตรีตามกฎหมาย และขอให้มีการระงับคำสั่งคณะกรรมาธิการฯ ไว้ก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญ

Related Posts

Send this to a friend