POLITICS

‘โรม’ ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมาน และการอุ้มหายเข้าที่ประชุม กมธ.กฎหมายพรุ่งนี้ คืนความยุติธรรมให้เหยื่อทุกคน

วันนี้ (7 ก.ค. 63) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Rangsiman-Rome รังสิมันต์ โรม โพสต์ข้อความว่า ‘ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมาน-อุ้มหาย เตรียมเข้ากมธ.กฎหมาย-สภาใหญ่ พรุ่งนี้’ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
 
“[ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการอุ้มหาย เตรียมส่งเข้า กมธ. กฎหมาย และสภาใหญ่พรุ่งนี้]
 
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหาย ที่เริ่มต้นจากการเสนอโดยภาคประชาชน และผ่านการปรับปรุงเบื้องต้นโดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ได้จัดทำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ซึ่งภายหลังจากมีกรณีอุ้มหายคุณวันเฉลิม พรรคก้าวไกลได้มอบหมายให้ผมรีบดำเนินการ ผลักดันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเน้นรักษาเจตนารมย์ของภาคประชาชน ผมจึงได้นำร่างพ.ร.บ.ฉบับประชาชน นำเสนอผ่านกระบวนการพิจารณาของกรรมาธิการกฎหมายฯ ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่คุณวันเฉลิมถูกอุ้มหายไป
 
ในวันพรุ่งนี้ (8 กรกฎาคม 2563) คณะอนุกรรมาธิการฯ จะนำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เพื่อขอความเห็นชอบ
 
ซึ่งหากผ่านลุล่วงไปได้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่ขณะนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล จะพร้อมยื่นเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาได้ทันที
 
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหายฉบับนี้ จะช่วยให้การติดตามสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการทรมานและการอุ้มหายไม่ถูกกีดขวางด้วยกรอบของระยะเวลาและสถานที่ โดยกำหนดให้คดีเหล่านี้ไม่มีอายุความ และบังคับได้กับคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหากผู้กระทำหรือผู้เสียหายเป็นคนไทย
 
นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการที่สามารถพิจารณาให้มีการไต่สวนกรณีการทรมานและอุ้มหายต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายนี้จะใช้บังคับด้วย
 
(ทั้งนี้ต้องขอย้ำด้วยว่านี่ไม่ใช่การใช้กฎหมายย้อนหลังให้มีความผิดทางอาญาหรือรับโทษหนักขึ้น เพียงแต่กำหนดให้ศาลเข้าไปไต่สวนคดีย้อนหลังเท่านั้น โดยกฎหมายที่กำหนดความผิดและโทษจะต้องเป็นกฎหมายที่มีอยู่ขณะก่อเหตุ)
 
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำให้การกระทำอันโหดเหี้ยมอำมหิตนี้สิ้นสุดลง คืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อทุกคนในอดีต และป้องกันไม่ให้มีใครหรือครอบครัวไหนต้องมาตกอยู่ในวังวนของความทุกข์ทรมานจากการมิอาจทราบชะตากรรมของญาติมิตรดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมา
 
มาร่วมกันผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อมาตรฐานใหม่ของสิทธิมนุษยชน ของการเคารพในชีวิตของทุกไทยทุกคนครับ”

Related Posts

Send this to a friend