POLITICS

เพื่อไทยตั้ง “พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์” เป็นปธ.สอบ ส.ส. “งูเห่า”

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พล.ต.ท.วิโจรน์ เปาอินทร์ นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชัยเกษม นิติศิริ และนายชูศักดิ์ ศิรินิล ร่วมกันแถลงถึงท่าทีพรรคหลังเกิดปรากฏการณ์ ”งูเห่า”ในการพิจารณาญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่ง ของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยระบุว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง “ความกลัว” ในการถูกตรวจสอบของผู้นำรัฐบาล ถึงขั้นกล้ากระทำสิ่งที่น่าละอาย ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนและขัดต่อความถูกต้องชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นการนำจำเลยซึ่งศาลฎีกาพิพากษาให้มีความผิด ถูกออกหมายจับ เข้ามานั่งในสภาฯ ได้ หรือกรณีที่มีข่าวว่ามีการใช้เงินจำนวนมากถึง 7-8 หลักเพื่อโน้มน้าว ชักจูงให้ลงมติสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเพื่อไม่ให้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบของการใช้มาตรา 44 ปรากฏการณ์ “งูเห่า” ที่เกิดขึ้นในพรรคการเมืองหลายพรรค ถือเป็นปฏิบัติการที่ไม่มีกติกา ขาดวินัย ไร้จิตสำนึก มุ่งแต่แสวงประโยชน์ฝ่ายตน โดยใช้กลไกอำนาจนอกระบบ คุกคามด้วยอามิสสินจ้าง ทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะ เพราะกลัวการถูกตรวจสอบ

“ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการเมืองที่ถอยหลังย้อนอดีตไปเกือบ 40 ปี เป็น “Money Politic” ที่ใช้อำนาจอธรรมและเงินเป็นเครื่องมือ ทำให้ระบบรัฐสภาถอยหลัง ประชาชนหมดความไว้วางใจ บั่นทอนระบอบรัฐสภาให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ขาดไร้จริยธรรม สร้างเงื่อนไขให้ผู้คนเห็นความเสื่อม จนอาจเกิดความชาด้านและปฏิเสธระบบรัฐสภาในที่สุด”

พรรคเพื่อไทยเชื่อว่า ปรากฏการณ์ลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นอีกต่อเนื่องเพราะเสียงที่ปริ่มน้ำของรัฐบาล ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเมืองของประเทศต่อไปอย่างไม่มีจุดจบ

ทางเดียวที่จะทำให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้คือ รัฐบาลและกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันต้องยินยอมและเร่งรัดให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ให้ตอบสนองความต้องการแท้จริงของประเทศและของประชาชน มุ่งสร้างความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นโดยเร็ว วาระต่อไปหลังจากนี้คือ การนำวาระการพิจารณาเรื่องการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่สภาเพื่อหาทางออกจากวิกฤตของประเทศ

ทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ส.ส. ของพรรคไม่ปฏิบัติตามมติพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยมี พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธานฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคในสถานหนัก นอกจากนี้จะเสนอให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบของการใช้มาตรา 44 โดยทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยให้ประชาชนในสังคมร่วมเสนอความคิดเห็น และแถลงให้สาธารณชนทราบโดยเร็วที่สุด

Related Posts

Send this to a friend