POLITICS

อันวาร์ รอ จุรินทร์ เคาะวันถกถอนตัวร่วมรัฐบาลหรือไม่ พนิต ลั่นหากรัฐบาลเอี่ยวทุจริต ก็ถึงเวลาไม่พายเรือให้โจรนั่ง

นายนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังยื่นเรื่องต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอเปิดประชุมวิสามัญของพรรค พิจารณาวาระขอถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของหัวหน้าพรรค เพื่อกำหนดวันที่เหมาะสม เบื้องต้นหัวหน้าพรรคให้ความเห็นว่าอาจจะนำเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญได้ โดยไม่ต้องเปิดวิสามัญ ยืนยันว่า เจตนายื่นเรื่องนี้เพื่อต้องการให้พรรคทบทวนการทำหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้ตั้งเป้าจะต้องถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรคว่าจะมีมติอย่างไร เพราะปัญหาของรัฐบาลขณะนี้กระทบต่อเงื่อนไขการร่วมเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตที่ไม่ใช่แค่เรื่องของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น แต่ยังมีปัญหาการกักตุนหน้ากากอนามัยที่กระทบประชาชนเป็นวงกว้าง

ด้านนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า อุดมการณ์ของพรรคเรื่องการต่อต้านการทุจริตมีมาตั้งแต่หัวหน้าพรรคคนแรก ไม่ใช่เฉพาะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวพรรค เท่านั้น และเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาขัดแย้งภายในพรรคระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ หรือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ เพราะส.ส.ทุกคนยังสนับสนุนการทำหน้าที่ของนายจุรินทร์ที่มองว่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยืนยันว่าปัญหานี้ ไม่ใช่ความพยายามกดดันนายจุรินทร์ให้ออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้หากท้ายที่สุด ที่ประชุมพรรคเห็นชอบเรื่องกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าเงื่อนไขว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต ก็ถึงเวลาที่พรรคประขาธิปัตย์ต้องเลิกพายเรือให้โจรนั่งตามที่ตนได้พูดไว้

Related Posts