POLITICS

“อนุพงษ์” บอก ไม่เคยได้ยิน พรรคร่วมขู่โหวตสวน ถ้าโหวตสวนมันเกินไป ชี้ เป็นสิทธิตามกระบวนการประชาธิปไตย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงรายงานข่าวพรรคร่วมรัฐบาลอาจโหวตสวนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ไม่ได้บังคับ แต่ส่วนตัวไม่ได้ยินข่าวนี้ และไม่อยากให้มองไปไกลขนาดนั้น ขอรอให้เริ่มอภิปรายก่อน โดยมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็น 1 ในกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องพร้อม แต่ถ้าจะโหวตสวนมองว่ามันเกินไป

ส่วนกรณี การตรวจสอบการถือครองที่ดิน ภทบ.5 ของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้รับการประสาน ใดๆ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่ว่าใครก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

Related Posts

Send this to a friend