POLITICS

“อนุทิน” แจง อย่าเหมารวม รมต.ภูมิใจไทยลาออกเฉพาะกระทรวงที่คุมเสียงไม่อยู่

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยประกาศพร้อมลาออกทั้งคณะ หากผู้ใต้บังคังคับบัญชาซึ่งเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายแม้เพียงคนเดียว โหวตสวนนโยบายพรรค หันไปสนับสนุนให้ใช้สารพิษทางการเกษตร

ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เป็นการสื่อสารกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ขณะลงพื้นที่พัทลุง แต่น่าจะมีการตีความกันคลาดเคลื่อนไปมาก เพราะที่ต้องการนำเสนอ คือ หากรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ของกระทรวงไหน คุมผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อยู่ ก็สมควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่หากใครจัดการเรื่องของตัวเองได้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่โหวตสวน ถือว่าท่านทำงานได้มีประสิทธิภาพ จบแล้ว ท่านก็อยู่ในตำแหน่ง ทำงานรับใช้บ้านเมืองต่อไป

จากนี้ เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีของพรรคแต่ละคนที่ต้องไปกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ซึ่งสำหรับกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการในสัดส่วนของกระทรวงมีเลขาธิการ อย. และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทั้ง 2 ท่านประกาศชัดเจนแล้ว จึงไม่เป็นห่วง ส่วนท่านอื่น เชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหา เพราะตอนนี้ สังคมก็บีบ หลายหน่วยงานก็บีบ ทุกคนเป็นห่วงสุขภาพคนไทย ใครจะหนุนต้องตอบสังคมให้ได้ จึงเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าฝืนความต้องการของประชาชน เพราะนี่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเป็นเดิมพัน

Related Posts

Send this to a friend