POLITICS

“อนุทิน” ยันเดินหน้าโครงการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกมาชี้แจงหลังมีสื่อบางฉบับพาดหัวว่า “อนุทิน….เบรกปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น จนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรรคภูมิใจไทยล้มเลิกนโยบายนี้แล้ว

โดยนายอนุทินบอกว่า เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด ยืนยันว่าไม่เคยคิดยกเลิกนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งขณะนี้กำลังพยายามผลักดันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมากที่สุด แต่ต้องยอมรับว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน การดำเนินการต้องทำอย่างรอบคอบ โดยเริ่มจากการใช้ทางการแพทย์ก่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมก่อน

ส่วนการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น พรรคได้ทำประชาพิจารณ์และร่างฯกฎหมายเพื่อเดินหน้านโยบายแล้ว แต่จะสำเร็จเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร จะมีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร

“ขอยืนยันว่าจะผลักดันทุกนโยบายที่ได้หาเสียงไว้อย่างเต็มที่ ผ่านช่องทางตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ขอให้ประชาชนสบายใจได้ เพราะพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้เป็นอันดับหนึ่ง”นายอนุทินกล่าว

Related Posts

Send this to a friend