POLITICS

“อนุทิน” นำ ภูมิใจไทย เสนอ 12 ร่าง พ.ร.บ.แก่ ปธ.สภาฯ หวังผลักดันนโยบายหาเสียง ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และส.ส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมกันยื่นร่าง พ.ร.บ.12 ฉบับ ให้แก่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปให้สภาฯ พิจารณาต่อไป

นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการแสดงความตั้งใจว่าพรรคทำงานในฐานะของพรรคปฏิบัติการและไม่เคยลืมนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน ทั้ง เรื่องกัญชาเสรี Grab กยศ. การแบ่งปันกำไรพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และอีกหลายๆ เรื่อง ที่พรรคภูมิใจไทยจะใช้ช่องทางสภาฯ ในการผลักดันนโยบายของพรรคทั้งหมด

สำหรับร่างกฎหมาย ที่พรรคภูมิใจไทยยื่นแก่สภาฯ ประกอบด้วย

1 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ….

2 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. เพื่อเดินหน้านโยบาย 6 ต้น

3. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบ้านและหมอประจำหมู่บ้าน พ.ศ. เพื่อเดินหน้ายกระดับ อสม.ทั่วประเทศ

4.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ….เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ.

5. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ….เพื่อเดินหน้านโยบายการศึกษาออนไลน์ มีวุฒิการศึกษา

6. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)พ.ศ. …. เพื่อสนับสนุนนโยบาย ให้ทำงานที่บ้านได้ อาทิตย์ละ 1 วันเป็นอย่างต่ำ

7. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..)พ.ศ. เพื่อเพิ่มการแบ่งปันกำไรจากผลิตอ้อย จากที่คำนวณจากน้ำตาลทราย ให้เพิ่มเติมการคำนวณจากเอทานอลด้วย

8. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. …. เพื่อเดินหน้านโยบายแบ่งปันกำไรจากผลิตภัณฑ์ข้าว

9. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันสำปะหลัง พ.ศ. มีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันกำไจากผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง

10. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. เพื่อแบ่งปันผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ยางพารา….

11. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ.เพื่อแบ่งปันรายได้จากผลผลิตจากผลิคผลจากพืชพลังงาน

12. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ พ.ศ. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

Related Posts

Send this to a friend