POLITICS

“อนุทิน” ชูแนวคิด สร้างงานช้างสุรินทร์ เป็นอีเว้นท์ท่องเที่ยวระดับโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ค “อนุทิน ชาญวีรกูล” เล่าถึงบรรยากาศ ขณะลงพื้นที่เปิดงานช้างที่ จ.สุรินทร์ พร้อมขึ้นข้อความว่า

“ถึงสุรินทร์ แล้ว มาเปิดงานช้าง จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวมากมาย ชาวต่างชาติ ตื่นตาตื่นใจกับช้างสุรินทร์ เกือบ 200 เชือก ที่จากบ้านไปหากินต่างถิ่น ได้กลับมาร่วมงานช้าง ที่บ้านเกิด

งานเลี้ยงอาหารช้าง และ งานช้างแฟร์ เป็นงานสำคัญของสุรินทร์ ที่เราต้องช่วยกันสร้างสรรค์ และ ผลักดันให้เป็นงานระดับโลก เพื่อดึงดูดคนทั่วโลก มาเที่ยว มาศึกษาภูมิปัญญามาสัมผัสประสบการณ์ วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมของคนสุรินทร์ สำคัญที่ คือ ให้มากินมาใช้ มาจับจ่ายใช้สอย มาซื้อสินค้าที่จังหวัดสุรินทร์ จะทำให้ธุรกิจ เศรษฐกิจ และรายได้ของคนสุรินทร์ ดีขึ้น”

“ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะผลักดัน และ สนับสนุน ให้งานช้าง เป็นงานระดับโลก และสร้างเมืองสุรินทร์ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ให้ได้ เราเลี้ยงดูช้าง ให้ดี แล้ว ช้างจะเลี้ยงดูเรา”

Related Posts

Send this to a friend