POLITICS

“อนุทิน”เดินหน้าแบนสารเคมีเป็นพิษ ย้ำหลักการทำงาน ยึด “เกียรติ” สำคัญกว่า “ผลประโยชน์” ชีวิตคนไทยสำคัญที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีอยู่ 29 คนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะแบนสารเคมีเป็นพิษหรือไม่ ยืนยันว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะยึดตามจุดยืนของตนเอง เช่นเดียวกับตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯก็จะยึดในจุดยืนของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ส่วนกรรมการจากหน่วยงานอื่นจะคิดเห็นอย่างไร ไม่สามารถตอบแทนได้

“กระทรวงสาธารณสุขอยากให้การลงมติในเรื่องนี้ทำอย่างเปิดเผย ให้สาธารณชนรู้กันไปเลยว่าใครแบนหรือใครสนับสนุน ในส่วนของคณะรัฐมนตรีทั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล้วนมีเจตนารมณ์ไม่เอาสารพิษ”นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินย้ำว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า สารพิษเหล่านี้ เมื่อฉีดลงไป จะตกค้างอยู่ตามส่วนต่างๆ ของพืช และไหลลงดิน เมื่อฝนตก น้ำจะชะลงแม่น้ำ กระจายไปสร้างผลกระทบในพื้นที่อื่น ผู้ที่ได้รับสารพิษจะมีชีวิตที่ทุกข์ทรมาน การอ้างว่า ต้องใช้ต่อเพราะเป็นสารที่มีราคาถูกกว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะชีวิตคนย่อมสำคัญที่สุด ตนเองจะไม่ต่อรองใดๆทั้งสิ้น

“หลักการทำงานของผมคือ “เกียรติยศ” เพราะทำให้ยิ้มได้ มีความสุข ตราบนานเท่านาน เงินมี เดี๋ยวก็หมดไป ส่วนเรื่องการข่มขู่ ให้ถือคติว่า “หมาเห่า ไม่กัด” สำหรับเรื่องสุขภาพของคนไทย คุณภาพชีวิตของคนไทย มันไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว เร่งเครื่องติดเทอร์โบชนเลย เอาให้รู้เรื่อง”

Related Posts

Send this to a friend