POLITICS

“หมอหนู” เตรียมตั้งทีมหารือ คืนอายุราชการบุคลากรด้าน สธ. 2.4 หมื่นคน

จากกรณีที่ตัวแทนชมรมอดีตพนักงานของรัฐในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประมาณ 100 คน นำโดย นายมานพ ผสม ประธานชมรมอดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องขอคืนอายุราชการในช่วงที่เป็นพนักงานของรัฐ และขอให้แก้ไขเงินเดือน เพื่อลดปัญหาความเหลือมล้ำนั้น

ล่าสุด นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นายอนุทิน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว แต่จากการศึกษาปัญหาพบว่า เป็นปัญหาอันเกิดจาก

1. มติครม. ปี 43 ที่ไม่ให้บรรจุข้าราชการด้านสาธารณสุขเพิ่ม บุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นพนักงานของรัฐ แต่ต่อมามีการเยียวยากลุ่มลูกจ้าง และข้าราชการใหม่ทำให้รุ่นน้องมีค่าตอบแทนสูงกว่ารุ่นพี่

2. มีข้อเรียกร้องให้คืนอายุราชการแก่พนักงานของรัฐ ที่ประสบปัญหา เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์อันพึงมี ทั้ง 2 ประเด็นต้องหารือกับหลายหน่วยงาน ซึ่งรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้ว และเตรียมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยเบื้องต้น แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการหารือ

สำหรับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมีถึง 24,063 คน ซึ่งประเด็นนี้ เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ด้วย

Related Posts

Send this to a friend