POLITICS

ศาล รธน.มีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามความผิดมาตรา 72 และ ม.66 พ.ร.ป.พรรคการเมือง เพิกถอนสิทธิ กก.บห.พรรค 10 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี กกต. ร้องศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนมาก ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 66 และคณะกรรมการบริหารพรรคควรจะรู้ว่าจะมีความได้เปรียบทางการเมือง กลายเป็นธุรกิจทางการเมือง ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 จึงสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่

และสั่งตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรครวม 16 คน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ประกอบด้วย

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

รวมทั้งห้ามบุคคลที่ถูกตัดสิทธิทั้งหมดจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่ เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เป็นเวลา 10 ปี

Related Posts

Send this to a friend