POLITICS

ศาลอาญาให้ประกันตัว ‘รุ้ง ปนัสยา’ กำหนด 3 เงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมหมิ่นสถาบันฯ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มาตามนัดศาลอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (6 พ.ค. 64) เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลอาญาไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนางสาวปนัสยาหรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล จำเลยที่ 5ในคดีหมายเลขดำที่ อ 287/2564

นางสาวปนัสยาหรือรุ้ง จำเลยที่ 5 แถลงต่อศาลด้วยความสมัครใจว่า หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะไม่ไปกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มาศาลตามกำหนดนัด และเข้าร่วมกระบวนพิจารณาคดีของศาล

โดยในวันนี้ได้แต่งตั้งทนายความเข้ามาร่วมกระบวนพิจารณาคดีของศาลแล้ว และจะไม่หลบหนี หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ โดยมีบิดาและมารดาของจำเลยที่ 5 รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงยืนยันว่า จำเลยที่ 5 สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำเลยที่ 5 ให้ไว้ต่อศาลได้ และจะร่วมกันกำชับดูแลให้จำเลยที่ 5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลอย่างเคร่งครัด

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้ว เห็นว่ากรณีถือได้ว่าพฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไป จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยที่ 5 กระทำการใดในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามจำเลยที่ 5 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาล และให้จำเลยที่ 5 มาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด ก่อนปล่อยตัวจำเลยที่ 5 แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

Related Posts

Send this to a friend