POLITICS

ศาลยกฟ้อง “หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” ฐานหมิ่นประมาท พรรคอนาคตใหม่

ศาลอาญา ยกฟ้องหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ฐานหมิ่นประมาทพรรคอนาคตใหม่ กรณีโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว วิจารณ์การจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562ว่าตั้งพรรคเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองและสถาบันพระมหากษัตริย์

ศาลเห็นว่า การวิจารณ์ของม.จ.จุลเจิม เป็นการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ และ ม.จ.จุลเจิม เป็นเชื้อพระวงศ์ ย่อมมีความห่วงใยสถาบันพระมหากษัตริย์ การออกมาวิจารณ์เป็นการป้องปราม ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน จึงมีคำสั่งยกฟ้อง

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

Related Posts

Send this to a friend