POLITICS

“วิษณุ” ชี้ ฝ่ายค้านรณรงค์แก้ไข รธน. ได้ ระวังอย่าให้เป็นการปลุกระดม

วันนี้ (22 ก.ค. 62) ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ 7 พรรคฝ่ายค้านประกาศจุดยืนร่วมแก้รัฐธรรมนูญ โดยจะมีการเดินสายเปิดเวทีรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกดดันรัฐบาลจะสามารถทำได้หรือไม่ว่า ในกรณีนี้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ 2 ทาง คือ มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อ รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ได้จำนวน 5 หมื่นคน ส่วนที่ 2 เข้าร่วมการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักให้รู้ให้เข้าใจและให้เห็นด้วย ถึงแม้จะไม่ไปเข้าเสนอชื่อ ก็อาจจะเป็นกรณีที่ช่วยกันออกความเห็นได้ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสมบัติของประชาชนทุกคน ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นทุกคนก็มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และในส่วนของรัฐบาลเองก็คิดว่าจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยอยู่แล้ว

ในส่วนที่มีการมองกันว่า การรณรงค์ดังกล่าวจะเป็นการปลุกระดมหรือไม่ นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า “ต้องแยกให้ออกเป็น 2 ข้อ คือ กระบวนการธรรมดา ซึ่งปกติดีอยู่ไม่มีอะไร แต่เนื้อหาก็ดี หรือการปลุกระดมก็ดีมันเกิดขึ้นตอนเจตนากับคำพูดตรงนั้นต่างหาก เพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกกระบวนการหรือวิธีการเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นโยบายรัฐบาลที่บอกว่าสนับสนุนให้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่า จะต้องมีการพูดกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจหาก เป็นอย่างนี้ใครก็ทำได้ ไม่ว่าจะ 7 พรรคหรือกี่พรรค หรือจะไม่มีพรรคแต่เป็นกลุ่มนักวิชาการก็ทำได้ แต่กิริยาอาการท่าทาง ที่ทำหรือวันเวลาที่ทำรวมถึงถ้อยคำที่จะใช้ตรงนี้ต้องพึงระมัดระวัง เพราะกฎหมายเดิมมีอยู่แล้ว ไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ ก็ให้ใช้กรอบกฎหมายปกติ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร”

Related Posts

Send this to a friend