POLITICS

“วันนอร์” เรียนกร้อง “ประยุทธ์” ลาออก โหวตเลือกนายกฯ ใหม่

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออก แล้วค่อยโหวตกลับเข้ามาใหม่ เพื่อที่นายกฯ จะได้ใช้โอกาสนี้จัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องและปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในส่วนที่มีปัญหา และนำครม.เข้าถวายสัตย์ฯ ใหม่ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายค้านยินดีให้เป็นแบบนี้เพราะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เพราะการถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ จะทำให้รัฐบาลปฏิบัติงานไม่ได้

Related Posts

Send this to a friend