POLITICS

“ราเมศ” เผยรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์รับฟัง จริงใจ แก้ปัญหาทันที เดินหน้าเพื่อประชาชนเต็มที่

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการทำงานหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลว่า รัฐบาลจะเก็บข้อมูล ปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้สะท้อนมุมมองผ่านมาทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประกอบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด

ในส่วนของรัฐมนตรี ของพรรคประชาธิปัตย์ที่รับผิดชอบงานอยู่ตามกระทรวงต่างๆ ทุกคนรับฟังความคิดเห็น และได้เก็บข้อมูลเสียงสะท้อนต่างๆ เหล่านี้เพื่อนำมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจและปฏิบัติทันที

อย่างไรก็ตามในขณะที่มีการอภิปรายนโยบายรัฐบาลกันอยู่นั้น รัฐมนตรีของพรรคก็ได้มีการเรียกประชุมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในทันที เช่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดในทันทีเพราะขณะนี้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องราคาที่ตกต่ำ รวมถึงปัญหายาง ปาล์มและมะพร้าวอยู่ที่ห้องวิปของพรรคประชาธิปัตย์

ส่วนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานโดยทันที นี้คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้ทำทันทีด้วยความตั้งใจ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้เข้ามามีส่วนช่วยในทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

Related Posts

Send this to a friend