POLITICS

รัฐบาลห่วงปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ขอประชาชนช่วยกันหาที่ทำแก้มลิงเก็บน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มองว่าฝนตกเป็นเรื่องที่ดี เพราะแหล่งกักเก็บจะได้มีน้ำใช้ แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้น ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งประชาชนที่อยู่บนบกและทะเล ทั้งพร้อมย้ำว่าให้ประชาชนช่วยกันสร้างที่กักเก็บในไร่นา แต่หากมีพื้นที่น้อยก็ขอให้รวมกลุ่มและแบ่งปันกัน รวมทั้งต้องปลูกฝังการปลูกไม้มีค่า ไม้ยืนต้น ไว้เป็นทรัพย์สิน เพราะปัญหาของคนไทย คือ มีที่ทำกินน้อย ซึ่งรัฐบาลเห็นใจประชาชนและกำลังหาแนวทางในการช่วยเหลือทุกกลุ่ม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เพื่อป้องกันการทุจริต

สำหรับผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลให้ความสำคัญอยู่แล้ว ซึ่งจะสำรวจรายชื่อผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง พร้อมขอร้องผู้ที่มีรายได้แล้ว อย่าฉวยโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการตัดโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย

Related Posts

Send this to a friend