POLITICS

รมช. พาณิชย์ สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ไทยรับสังคมผู้สูงวัย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยให้ใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฟรี รวมทั้งจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไทยยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสิทธิบัตรอยู่น้อยมาก จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเหล่านี้โดยเร่งด่วน ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด เชื่อว่ายังมีช่องว่างให้สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ารับคำปรึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 02-547-6034

Related Posts

Send this to a friend