POLITICS

“ยุติธรรม” เร่งแก้ปัญหาลักลอบส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ย้ำว่านโยบายการปราบปรามยาเสพติด เป็นหนึ่งในเรื่องด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งทำให้สำเร็จโดยเร็ว ทั้งเรื่องของการปราบปราบ ป้องกันและฟื้นฟู โดยในส่วนของกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศในลุ่มน้ำโขง ทั้ง สปป.ลาว และเมียนมาร์ ซึ่งการปฏิบัติการที่ผ่านมาถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นายสมศักดิ์ยอมรับว่าปัญหาการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านไปรษณีย์และบริการขนส่งของเอกชน เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะในแต่ละวัน ไปรษณีย์มีบริการขนส่งกว่า 2 ล้านรายการ และบริษัทข่นส่งพัสดุของเอกชนก็มีเป็นหมื่นสาขา ทำให้การตรวจสอบอาจหลุดรอดไปได้ 
เบื้องต้นกำลังพิจารณาเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่บรรจุพัสดุและส่ง หรือการให้บรรจุพัสดุต่อหน้าพนักงานส่ง ผู้ฝากส่งจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงและลงทะเบียนพัสดุ รวมทั้งต้องมีบทลงโทษผู้ให้บริการ เริ่มตั้งแต่บทลงโทษสถานเบา เช่น การตักเตือน การปรับเงิน จนถึงโทษสถานหนัก เช่น ให้หยุดพักการให้บริการเป็นเวลาหลายวันหรือเดือน หรือหนักสุดคือต้องปิดกิจการ

“รัฐบาลกำลังศึกษาว่ากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติด และบทลงโทษของบ้านเราเหมาะสมและทันสมัยกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วหรือไม่ โดยอาจจะต้องปรับปรุงเนื้อหาหรือบทลงโทษให้เหมาะสม รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย”นายสมศักดิ์กล่าว

Related Posts

Send this to a friend