POLITICS

มีวัคซีนป้องกันโรคการเมืองมั้ย ?

ชมภาพ : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์ มารณรงค์การฉีดวัคซีนปอดอักเสบ กับคณะรัฐมนตรี

ในระหว่างที่ ทีมแพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข กำลังฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

นายกรัฐมนตรี กล่าวกับพยาบาลที่กำลังฉีดวัคซีน ว่า “มีวัคซีนป้องกันโรคการเมืองไหม เบื่อเหลือเกิน” ทำให้คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ต่างพากันยิ้มและหัวเราะกันอย่างอารมณ์ดี

Related Posts

Send this to a friend