POLITICS

“มนัญญา” ขอนั่งหัวโต๊ะกรรมการ 4 ฝ่าย ตั้งเป้าแบน 3 สารเคมีอันตรายให้ได้ภายใน 60 วัน

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาสารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลฟอเซต ที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร พบว่าหลังจากที่ถูกสั่งห้ามนำเข้าตั้งแต่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ไม่พบมีการนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพอีก แต่ยังมีในส่วนที่ค้างอยู่ในสต๊อก ซึ่งขณะนี้ได้รับตัวเลขสต๊อกของสารเคมีมาแล้ว แต่ขอยังไม่เปิดเผย เพราะต้องการลงพื้นที่สุ่มตรวจก่อน พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการนำเข้าสารเคมี อาจใช้วิธีปะปนกันมามากกว่าหนึ่งชนิดในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจสอบและอาจมีการปลอมปนเข้ามาได้ จึงเสนอให้แยกสารแต่ละชนิด อยู่แต่ละตู้

นางสาวมนัญญาบอกว่า แค่อำนาจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถที่จะแบน 3 สารเคมีอันตรายได้ทันที ต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน เพราะการแบนจะส่งผลกระทบกับผู้นำเข้าและผู้เกี่ยวข้อง โดยจะเสนอตัวเองขอนั่งเป็นประธานคณะกรรมการร่วม 4 ภาคส่วน ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 60 วัน

Related Posts

Send this to a friend