POLITICS

มท.3 ตรวจเยี่ยมประปาบึงกาฬ สั่งเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองใหม่

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ โดยได้ทดลองใช้บริการจุดรับชำระค่าบริการน้ำประปา Drive Thru Payment ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนรับมือกับการขยายตัวของเมือง เพราะในอนาคต จ.บึงกาฬ จะเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจะมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมสัมพันธภาพไทย-ลาว และสนามบิน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเชื่อมโยงให้เข้าถึงประชาชน เก็บข้อมูลผ่าน online รวมถึงการจดมิเตอร์ผู้ใช้น้ำ ต้องสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีที่สุด โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Related Posts