POLITICS

พุทธิพงษ์ ย้ำเดินหน้าประมูล 5G กุมภาพันธ์ 63

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Next Digital Life 2020 ในหัวข้อ Digital Economy & Ecosystem จัดโดย Business Today ว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาไปประชุมที่สิงคโปร์ ได้พบรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมในประเทศอาเซียนทุกประเทศ และพบว่า เวียดนามเตรียมประกาศใช้ 5G มิถุนายน 63 ลาวเริ่มทดสอบแล้ว มาเลเซียและฟิลิปปินส์ จะมีในปีหน้า ผมจึงรีบปรึกษาทาง กสทช และท่านนายกฯ ว่าประเทศไทยต้องมี 5G

หากประเทศไทยไม่เกิด 5G บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะย้ายฐานจากจีน และจะมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเลือกไปที่อื่นแทน โดยอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และอุตสาหกรรมจักรกลและหุ่นยนต์ (Robotic) ต่างต้องการ 5G

“5G ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เราต้องประกาศออกไป และเราต้องทำให้ได้ เราปล่อยให้โอกาสทองหลุดไปไม่ได้ ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางการลงทุน ผมได้หารือกับ กสทช และขอประกาศว่า 16 กุมภา 2563 จะประมูล 5G ให้ได้ และจากนี้จะนำ 5G ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การสัญจร และระบบคมนาคมอีกด้วย” พุทธิพงษ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend