POLITICS

“พีระพันธุ์ สารีรัฐวิภาค” นั่ง ปธ. กมธ. ตามคาด “ไพบูลย์ นิติตะวัน” เป็นรองปธ.คนที่ 1 – “วัฒนา เมืองสุข” รองปธ.คนที่ 2

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาเลือกประธาน-รองประธาน รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ มีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมาธิการวิสามัญฯสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว ในฐานะที่มีอาวุโสสูงสุด

โดยตำแหน่งประธานกรรมาธิการ เป็นการชิงกันระหว่างนายพีระพันธุ์ สารีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในโควตาพรรคพลังประชารัฐ และ นายโภคิน พลกุล จากพรรคเพื่อไทย

ในที่สุดกมธ.วิสามัญ มีมติแต่งตั้ง

 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน กมธ.
 • นายไพบูลย์ นิติตะวัน จากพรรคพลังประชารัฐ เป็นรองประธานคนที่ 1
 • นายวัฒนา เมืองสุข จากพรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานคนที่ 2
 • นายชำนาญ จันทร์เรือง พรรคอนาคตใหม่ เป็นรองประธานคนที่ 3
 • นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นรองประธานคนที่ 4
 • นายวิเชียร ชวลิต พรรคพลังประชารัฐ เป็นรองประธานคนที่ 5
 • นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ในโควตาพรรคเสรีรวมไทย เป็นรองประธานคนที่ 6
 • นายศุภชัย ใจสมุทร จากพรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานคนที่ 7

นายทศพล เพ็งส้ม คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ

โฆษกกรรมาธิการ 5 คน ประกอบด้วย

 • นายสุทิน คลังเเสง พรรคเพื่อไทย
 • นายธนกร วังบุญคงชนะ พรรคพลังประชารัฐ
 • นายรังสิมันต์ โรม พรรคอนาคตใหม่
 • นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์
 • นายธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธิการ 6 คน ประกอบด้วย

 • นายโภคิน พลกุล พรรคเพื่อไทย
 • นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคพลังพลเมืองไทย
 • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พรรคประชาชาติ
 • นายสุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์
 • นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคพลังประชารัฐ

Related Posts

Send this to a friend