POLITICS

ฝ่ายค้านเตรียม 106 ขุนพล อภิปรายชำแหละงบฯ 63

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ยืนยันว่า การอภิปรายร่งพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะเน้นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ ให้คำแนะนำในจุดที่เห็นว่ายังไม่ถูกต้อง หากรัฐบาลใจกว้าง รับฟังข้อท้วงติงของฝ่ายค้านและนำไปปรับปรุงแก้ไข ฝ่ายค้านก็พร้อมให้โอกาสและอาจจะโหวตผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯให้

สำหรับส.ส.ที่รับหน้าที่อภิปรายมีทั้งหมด 106 คน แบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย 66 คน , พรรคอนาคตใหม่ 33-35 คน , พรรคเสรีรวมไทย 2 คน , พรรคประชาชาติ 2 คน , พรรคเพื่อชาติ พรรคปวงชนชาวไทย และพรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคละ 1 คน โดยทั้งหมดจะทำงานประสานกัน ไม่อภิปรายซ้ำหรือวกวน ให้เป็นจุดอ่อนทำให้ประธานสภาท้วงติงหรือตัดเวลาของฝ่ายค้านได้

“7 พรรคฝ่ายค้าน จะทำงานกันเป็นทีม ไม่มีแบ่งหน้าที่ว่าพรรคไหนรับผิดชอบกระทรวงไหน แต่จะอภิปรายตามความถนัด ความพร้อมของข้อมูลที่แต่ละคนได้เตรียมตัวมา ฝ่ายค้านมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่”

นายสุทินหวังว่า เมื่อถึงวันอภิปราย ประธานสภาจะเห็นถึงความตั้งใจของฝ่ายค้านและเห็นประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้ และจะขยายเวลาอภิปรายตามที่ฝ่ายค้านร้องขอ

ในส่วนของพรรคเพื่อไทย วันนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของสำนักงบประมาณมาให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยให้กับส.ส.เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยันพรรคเพื่อไทยทำงานโดยไม่ได้ตั้งโจทย์หรือตั้งเป้าว่าจะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยไม่มีเหตุผล แต่จะทำงานด้วยข้อมูลที่อยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน

Related Posts

Send this to a friend