POLITICS

ฝ่ายกม.พรรคเพื่อไทย เตือน “กอ.รมน.ภาค 4” กลั่นกรองก่อนฟ้อง อย่าแจ้งความหว่านแห

นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและอำนาจรัฐ พรรคเพื่อไทย เห็นว่า การที่ พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้ชำนาญการสำนักงาน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจ้งความเอาผิดแกนนำ 7 พรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการรวม 12 คน ขึ้นเวทีเสวนาปลุกแก้รัฐธรรมนูญที่จังหวัดปัตตานี ตามมาตรา 116 เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน เป็นการแจ้งความแบบหว่านแห เพราะในรายงานประจำวันที่บันทึกการแจ้งความ ไม่มีการแจ้งรายละเอียดว่าใครพูดอะไร ตอนไหน อย่างไร ที่จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรานี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพล.ตบุรินทร์ยังไม่เข้าใจชัดเจนในข้อเท็จจริงของความผิดมาตรานี้ โดยปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นการแจ้งความในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในยุคคสช.อยู่ในอำนาจ สุดท้ายก็นำไปสู่การไม่สั่งฟ้องของอัยการและการยกฟ้องของศาล เนื่องจากไม่มีน้ำหนักเพียงพอ

“ในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายของทหาร ควรกลั่นกรองให้ดีก่อนที่จะฟ้องใคร ไม่ใช่ให้เจ้าพนักงานเขาไปดูเอง ผมอ่านเนื้อหาที่แจ้งความแล้วยังไม่รู้ว่าตรงไหนที่จะเข้าข่ายปั่นป่วน กระด้างกระเดื่อง ก่อความไม่สงบ หรือล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินเลย วันนี้หมดยุค คสช. หมดยุคการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แล้ว”

นายชัยเกษมย้ำว่า การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิทธิที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังสามารถทำได้ตามหมวด 15 การแสดงความเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองท้องถิ่นมีเอกภาพมากขึ้นอย่างเช่น กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และหยิบยกขึ้นมาพูดได้ เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา 255 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

Related Posts

Send this to a friend