POLITICS

“ปิยบุตร” นำทีม กมธ.กฎหมายคุย “ผู้ช่วย รมต.ต่างประเทศ-อุปทูตอเมริกา” ประเด็นปัญหากฎหมาย-สิทธิมนุษยชน

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นำคณะเข้าหารือร่วมกับนายเดวิด สติลเวลล์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและนายไมค์ ฮีธ อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกฏหมาย ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน ทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

โดยนายปิยบุตร ได้เล่าถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานของ คณะกรรมาธิการฯ ซึ่งเน้นภารกิจหลัก 3 ด้านคือ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมจากประชาชน การสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยถกเถียงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายในสังคม และการเดินทางไปศึกษางานในพื้นที่ โดยหวังให้การทำงานของ กมธ. เป็นจุดเริ่มต้นให้เรื่องของสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมในประเทศไทยมีพี้นที่มากขึ้นทั้งในสภาฯ และในพี้นที่สาธารณะ หลังจากที่เรื่องเหล่านี้ถดถอยลงไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพราะสภาผู้แทนราษฎรสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนสากลผ่านการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร พิจารณาให้การออกกฎหมายต่างๆ เป็นไปตามหลักปฏิบัติและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่สำคัญ อย่างเช่น การใช้กฏหมายเพื่อให้หยุดพูดหรือกลั่นแกล้งไม่ให้มีส่วนร่วม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

“ผมให้ความเห็นไปว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาคที่มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมาความเป็นประชาธิปไตยของเราถดถอยลงไปมาก แต่ขณะนี้เรามีสภาผู้แทนราษฎรกลับมาทำหน้าที่แล้ว ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับสู่ประชาธิปไตย และเราพร้อมจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพี่อเดินหน้าให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำด้านประชาธิปไตยในภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งให้ได้”

Related Posts

Send this to a friend