POLITICS

‘ประวิตร’ งดภารกิจหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐ คาดเลี่ยงสื่อไม่อยากให้สัมภาษณ์ตั้ง ‘นฤมล’ เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

หลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีมติเลือกพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดย พล.อ ประวิตร ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หลังรับตำแหน่ง ทำให้เป็นที่จับตาของสื่อ โดยวันนี้เวลา 10.00น. พลเอกประวิตร จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล แต่พลเอกประวิตร ได้ขอเลื่อนประชุมดังกล่าวออกไปก่อน และจะไม่เข้าทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้ ซึ่งคนใกล้ชิด พลเอกประวิตร ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า พล.อ.ประวิตร ติดภารกิจอื่นๆ โดยไม่ได้ป่วย ซึ่งคาดการณ์ว่า การเลี่ยงพบสื่อมวลชนวันนี้ เพราะไม่อยากตอบคำถามเรื่องการตั้งกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะจะตั้งนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมเศษฐกิจพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งถูกวิพากวิจารณ์จากสังคมเป็นจำนวนมาก

Related Posts

Send this to a friend