POLITICS

ประธานวิปฝ่ายค้าน มั่นใจโหวตร่าง พ.ร.บ.โอนงบ วาระ 2,3 จบคืนวันนี้ อัดรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นเพียงข้ออ้าง แค่ต้องการกระชับอำนาจไว้เอง

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ยืนยันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ…ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว วาระ 2 และ 3 จะจบภายในคืนวันนี้ โดยฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 10 ชั่วโมง ถือว่าเพียงพอ ทั้งนี้ มีหลายเรื่องที่ ส.ส.แปรญัตติไว้ โดยเฉพาะบางกระทรวงที่ไม่ควรตัด ก็ตัด เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนงบกระทรวงกลาโหม แม้ตัดงบไปเยอะ แต่ควรตัดได้เยอะกว่านี้ บางรายการไม่ควรจัดซื้อจัดจ้าง จึงเป็นประเด็นที่สมาชิกจะอภิปราย และมองว่า การที่กลาโหมดึงเอกสารชี้แจงกลับ ก็ไม่ค่อยเหมาะสม มีอะไรแอบแฝงหรือไม่

สำหรับแนวทางการลงมติต้องดูที่หน้างาน เพราะมี ส.ส.พรรคร่วมหลายคนที่ไม่เห็นด้วย โดยเชื่อว่า การลงมติวันนี้อาจพลิกความคาดหมาย มาจากปัจจัยการตัดงบไม่เป็นธรรม อาจทำให้ ส.ส.รัฐบาล อยากโหวตสวน แต่ด้วยข้อกำหนดของพรรคร่วม บางเรื่องก็ต้องทำตามมติวิป ซึ่งหากเปิดฟรีโหวต ส.ส.รัฐบาล จะเทคะแนนมาฝ่ายค้านแน่นอน

นอกจากนี้ ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า วันนี้ จะมี ส.ส. อภิปรายเกี่ยวกับงบเลือกต้งท้องถิ่น การที่ต้องเลื่อนออกไปนั้น เป็นเพียงข้ออ้างที่เลื่อนลอย แต่มองว่า รัฐบาลไม่อยากเลือกตั้งมากกว่า ทั้งที่ กกต. มีความพร้อมแล้ว อีกทั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีการเขียนเรื่องการกระจายอำนาจไว้ นั่นสะท้อนให้เห็นภาพรวมจากรัฐธรรมนูญ ที่ไม่อยากให้มีการกระจายอำนาจ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และรัฐบาลก็อยากระชับอำนาจไว้เอง

Related Posts

Send this to a friend